«Meetings»

«Meetings» er Norges satsing på det internasjonale møte- og insentivmarkedet. Målet med satsingen er å styrke Norges posisjon som en attraktiv destinasjon innen dette segmentet. Essensen i merkevaren ligger i skjæringspunktet mellom møter og opplevelser. Vår visjon er at «Norge skal være den foretrukne destinasjonen innenfor møter i kombinasjon med opplevelser og aktiviteter i naturen». Merkevaren Norge – Meetings bygger på Merkevaren Norge sin merkevare, men skal legge vekt på unike differensiatorer i forretningsmarkedet. Gjennom merkevaren Norge – Meetings, ønsker vi å vise at de som legger et møte eller en insentivreise til Norge kan få nye perspektiver på ting, både på faglig nivå og på personlig nivå. Merkevaren synliggjør hvordan dette kan gjøres, både gjennom bildevalg og tekster, i tillegg til å gi retningslinjer for bruk av logoer, fonter, layout etc.

Meeting
TERJE RAKKE/NORDIC LIFE – VISITNORWAY.COM

 

•  Look and Feel
•  Logo and identity
•  Profilbilde og bilder
•  Fonter
•  Colours